Property management

Heeft u een groeiende beheerportefeuille of komt u capaciteit tekort bij het technisch beheer van uw portefeuille, dan kan RRPM uw capaciteitsbehoefte op tijdelijke basis invullen. Vaak bent u met inzet voor een aantal dagen per week al van de eerste zorgen verlost.

RRPM heeft ervaring met beheer- en onderhoudswerkzaamheden, klachtafhandeling en registratie van de klachten, maar misschien wel het meest belangrijk; het goed en tijdig informeren van uw huurders.

Nieuwsgierig geworden, neemt u dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Onze visie op Property Management gaat verder dan onderhoud alleen. Wij bouwen met u mee aan de life-cycle van uw bezit.

Project management

In de huidige markt is het projectmatig upgraden van uw gebouwen misschien niet uw hoogste prioriteit. Toch biedt het duurzaam renoveren of verhuurbaar maken van uw gebouwen kansen. Door bijvoorbeeld een showetage te maken, of de algemene ruimten te upgraden krijgt u vaak direct positieve reactie van kandidaat huurders. Is de huurder eenmaal bereidt een nieuw huurcontract aan te gaan, dan kunt u door RRPM de verhuurde ruimte turn-key laten opleveren (op tijd en binnen het overeengekomen budget).

RRPM heeft veel ervaring met het snelle “schakelen” tussen huurder en eigenaar tijdens de contractonderhandelingen. RRPM kan, voor beide partijen, de onderhandelingen ondersteunen door middels een quick-scan inzichtelijk te maken wat de kosten zijn (kostenraming), hoe de huurder past in de nieuwe huisvesting (3D impressie en plattegrondtekening) en stelt een plan op om uw afspraken op tijd te realiseren.

De komende 2 jaar nemen de kansen voor nieuwe verhuur toe. Zorg dat uw gebouwen hier klaar voor zijn en bespreek de vele mogelijkheden met RRPM.